7. 12. 2022
„Nemôžeme povedať, že školský systém, ktorý máme, nefunguje. Vyhovuje mnohým učiteľom aj rodičom. No aj keď ho budeme inovovať, stále to bude ten istý systém. My sme v rámci vzdelávacej skupiny mali možnosť začať úplne od nuly a vybudovať nový.“

16. 09. 2022

Vzdelávacie požiadavky dokážeme naplniť za dvojtretinový čas oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako v štandardnej škole, lebo v nej sa stráca príliš veľa času.

30. 07. 2015

„Učiteľ sa na úlohy musí pripravovať, ale keď už ste v triede, celú aktivitu preberajú deti. Hľadajú spôsob, s kým budú spolupracovať, s kým budú komunikovať,“ vysvetľuje Miroslava Kiripolská, ktorá vedie bratislavskú alternatívnu školu a bola aj mentorkou v Teach for Slovakia.

18. 02. 2023

Mali ho za lajdáka, neskôr mu zistili dyslexiu. Martin teraz vymyslel špeciálne písmo.

18. 07. 2021

Ako vyzerá individuálne vzdelávanie v praxi? Naozaj sa deti v takomto systéme denne učia alebo sa len hrajú? Dokážu takéto deti zapadnúť na strednej alebo vysokej škole a neskôr sa v živote uplatniť?

27. 03. 2019

Greenpower – projekt na zlepšenie znalostí žiakov prichádza na Slovensko.

03. 11. 2017

Edulienka – Finalista Ceny Generacia 3.0. Občianske združenia Edulienka ponúka vzdelávací model pre deti v domácom vzdelávaní. Je postavený na domácich skupinách, v ktorých sú žiaci vo veku 6 – 12 rokov.

18. 07. 2021

Arife: Práca v Edulienke sa mi natoľko zapáčila, že som sa rozhodla ostať na Slovensku dlhšie. Teraz v Edulienke pracujem ako učiteľka na plný úväzok.

06. 09. 2021

FABLAB privítal v dňoch od 6. do 10.septembra 2021 žiakov ZŠ EDULIENKA.

prihláste sa do edulienky Žilina